Хэрхэн худалдан авалт хийх вэ?

01
Image

Өөрийн сонгосон бүтээгдэхүүнийг сагслах


02
Image

Сагсанд байгаа сонголтоо баталгаажуулж төлбөр төлөх


03
Image

Төлбөр төлсний дараа таны бүтээгдэхүүнийг татаж суулгах