Захиалга шалгах

Та захиалгатай холбоотой мэдээлэл болон алдаа гарсан тохиолдолд захиалгын дугаар и-мэйл хаяг хийснээр захиалгын төлөв хэрхэн явж буйг харах боломжтой.