Үйлдвэрлэлийн роботуудын эрсдэл

14/11/2022

🕵️‍♀️Касперскийн лаборатори аж үйлдвэрт шинэ технологийн хэрэглээг кибер аюулгүй байдлын үүднээс үнэлж, гарч болзошгүй эрсдлийн тоймыг танилцууллаа. Бид видео аналитик систем, машин сургалт, алсын зайнаас хандах, робот техникийн талаар ярьж байна. Нэг талаас, эдгээр нь үйл явцыг алсаас удирдах, хянах боломжийг сайжруулж, тэдгээрийг аль болох автоматжуулах, ажилчдын сургалтын үйл явцыг хурдасгах, сул зогсолтыг багасгах, логистикийг сайжруулах боломжийг олгодог. Нөгөөтэйгүүр, тэдгээрийн хэрэглээ нь мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлтэй холбоотой байдаг.

📹Видео тандалтын системийн эрсдэл. Эхнийх нь алслагдсан газар дахь дамжуулах хоолой гэх мэт үйлдвэрлэлийг зөвхөн видео системээр хянадаг алслагдсан талбайд физик халдлагад өртөх эрсдэл юм. Хоёр дахь нь үйлдвэрлэл, үйл явцын зохион байгуулалтын талаархи мэдээлэл алдагдсан явдал юм.

🥽Үйлдвэрлэлийн VR болон AR системүүдийн эрсдэл. Ийм систем нь конвейер угсрах нарийн төвөгтэй алхамуудыг хөнгөвчилдөг. Тэдэн рүү дайралт нь оюуны өмч, бие даасан модулиуд, процессын объектын мэдээллийг хулгайлах, эсвэл үйл явцад саад учруулах зорилгоор тохиолдож болно. Системийн эвдрэл нь буруу угсрах эсвэл процессыг бүрэн зогсооход хүргэдэг.

🤖Үйлдвэрлэлийн роботуудын эрсдэл. Эдгээр бүх технологиудын хэрэглээний гол цөм болсон робот техникийн хувьд тайлбарласан аюул занал нь тус тусад нь хамааралтай байх болно.

🛡Ирэх жилүүдийн эрсдэл. Дижиталчлал нь олон ашиг тусыг авчирдаг, гэхдээ зөвхөн аюулгүй байдлын арга хэмжээ авсан тохиолдолд л. Ойрын 2-3 жилийн үйлдвэрлэлийн гол асуудал бол өгөгдлийг шифрлэх эсвэл хулгайлж, улмаар түүнд хандах эрхийг буцааж өгөхийн тулд золиос шаарддаг ransomware бүлгүүдийн халдлага юм. Өгөгдлийг устгах замаар үйлдвэрлэлийг хорлон сүйтгэх зорилготой халдагчид мөн идэвхтэй байх болно. Нийлүүлэлтийн сүлжээнд халдахаас хамгаалах асуудалд онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Энэ тохиолдолд ханган нийлүүлэгчид нь үйлдвэрлэлд ашигладаг програм хангамж эсвэл техник хангамжийн үйлдвэрлэгчид юм.