Хувийн мэдээлэл алдагдсан тоо цаашид ч өсөх болно!

13/12/2022

“Касперскийн лаборатори”-ийн мэргэжилтнүүд 2023 онд корпорацууд болон томоохон байгууллагуудад учирч болох кибер аюулгүй байдлын заналхийллийн урьдчилсан таамаглалыг танилцууллаа. Хувийн мэдээлэл алдагдсаны тоо цаашид ч өсөх болно. Энэ чиг хандлага шинэ эргэлттэй болно. Үүний үр дүнд тэд тухайн хүний талаар нарийвчилсан “файл” олж авах боломжтой бөгөөд дараа нь бизнес рүү чиглэсэн халдлагын үед нийгмийн инженерчлэл, кибер тагнуулын илүү дэвшилтэт, зорилтот схемүүдийг хэрэгжүүлэх боломжтой болно.
🔐Сүүдэрээс дээрэмчид гарч ирж байна. Хулгайлах программ зохиогчид компаниудын мэдээллийг хакердаж, хулгайлсан тухай зар нийтэлдэг блог үүсгэдэг. Ийм хэвлэлийн тоо 2021 онтой харьцуулахад 2022 онд хэд дахин өссөн байна. 2023 онд энэ чиг хандлага улам бүр хөгжинө гэж Касперскийн лабораторийн мэргэжилтнүүд үзэж байна.
“Касперскийн лаборатори”-ийн мэргэжилтнүүдийн таамаглаж буй өөр нэг хандлага бол халдагчид компани руу нэвтэрч, “шоулах” болон өөрсдийгөө нэр хүндтэй болгох явдал юм. Нээлттэй эх сурвалжид нийтлэгдсэн, задруулсан мэдээлэл нь жинхэнэ хакердаагүй ч хохирогчийн компанид хохирол учруулж болзошгүй юм.
💵 Бэлэн хандалт худалдан авах. 2023 он гэхэд хакерууд янз бүрийн байгууллагуудын аль хэдийн эвдэрсэн сүлжээнд нэвтрэх эрхийг худалдан авахын тулд darknet нөөцийг илүү олон удаа ашиглах болно. Өсөн нэмэгдэж буй халдлага нь сүүдрийн нөөц дээр нийтлэгдсэн хэрэглэгчдийн дансны талаар өмнө нь хүлээн авсан мэдээллийг ашиглах замаар эхэлдэг. Өгөгдөл эвдэгдэж байгаа үе шат нь анзаарагдахгүй байж болзошгүй тул энэ хандлага аюултай. Зөвхөн бодит хохирол хүлээн авсны дараа (жишээлбэл, үйлчилгээний тасалдал эсвэл өгөгдлийг шифрлэх) хохирогч компани халдлагын талаар мэддэг.
Иймэрхүү аюул заналхийлэлтэй хэрхэн тэмцэх вэ:
Бизнес эсвэл олон нийтийн бүтцийг аюул заналаас хамгаалахын тулд та компанийн дижитал ул мөр, тэр дундаа нээлттэй интернет, харанхуй сүлжээг тасралтгүй хянах замаар хянах хэрэгтэй.