Касперскийн лаборатори чухал дэд бүтцийг хамгаалахад зориулагдсан компанийн тэргүүлэх бүтээгдэхүүнүүдэд амжилттай гэрчилгээжүүлснээ зарлалаа.

02/01/2023

Касперскийн лаборатори Казахстаны аж үйлдвэрийн сүлжээ болон бусад чухал дэд бүтцийг хамгаалахад зориулагдсан компанийн тэргүүлэх бүтээгдэхүүнүүдэд амжилттай гэрчилгээжүүлснээ зарлалаа. Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes болон Kaspersky Industrial CyberSecurity for Network нь итгэлцлийн тав дахь үнэлгээний түвшний (EL 5) ST RK ISO/IEC 15408-3-2017 стандартын шаардлагад бүрэн нийцдэг.
🔐Баталгаажуулалтын журмын дагуу итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын байгууллага болох Infocert туршилтын төвийн мэргэжилтнүүд Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes болон Kaspersky Industrial CyberSecurity for Networks шийдэл бүхий стенд байрлуулж, баталгаажуулалтын туршилтуудыг багтаасан бүх мөчлөгийг амжилттай гүйцэтгэсэн. Аюулгүй байдлын архитектур, дизайны бүтээгдэхүүний баримт бичгийн гүнд дүн шинжилгээ хийх, бүрэн хэмжээний функциональ туршилт, халдлагад өртөх магадлал өндөртэй халдагчдын нэвтрэх оролдлогыг эсэргүүцэх бие даасан эмзэг байдлын шинжилгээ болон бусад туршилтууд. Үр дүнд үндэслэн хоёр шийдэл нь ST RK ISO/IEC 15408-3-2017 стандартын EAL 5-ын бүх шаардлагад нийцэж байгаа нь тогтоогдсон.
🔖 Сертификат 2025 оны 8 сарын 22 хүртэл хүчинтэй. Энэ нь Касперскийн лабораторийн бүс нутгийн төлөөлөгчийн газарт кибер аюулгүй байдалд өндөр шаардлага тавьдаг төрийн болон арилжааны байгууллагуудад програм хангамжийн бүтээгдэхүүнийг хоёуланг нь хэрэгжүүлэх боломжийг олгоно.