Хяналтгүй хандалт нь таны бизнесийн үр ашиг, аюулгүй байдалд нөлөөлөхөөс сэргийлэхийн тулд Kaspersky Lab танд дараах арга хэмжээг дагаж мөрдөхийг зөвлөж байна.

10/01/2023

🧑🏻‍💻ЖДҮ-ийн удирдлагуудын дөнгөж 51% нь хуучин ажилчид нь үүлэн үйлчилгээнд хадгалагдсан компанийн мэдээлэлд хандах эрхгүй ба ойролцоогоор ижил тооны санал асуулгад оролцогчид (53%) хуучин ажилчид корпорацийн данс ашиглах боломжгүй гэдэгт итгэлтэй байна. Үүний зэрэгцээ судалгаанд оролцогчдын 31% нь тогтворгүй байдлын үед зардлыг бууруулах боломжит арга хэмжээ гэж ажилчдын цомхотгол гэж үзэж байгаа бөгөөд эдгээр нь хямралын үеийн ЖДҮ-ийн зан үйлийн талаархи Касперскийн лабораторийн судалгааны үр дүн юм.

📒Касперскийн лабораторийн мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар ажилтнууд цомхотголд орсноор байгууллагын мэдээлэлд хяналтгүй нэвтрэх эрсдэл эрс нэмэгддэг. Санал асуулгад оролцогчид мөн хуучин ажилтнууд нууц мэдээллийг буруугаар ашиглаж болзошгүй байдаг байна. Ихэнх удирдах албан тушаалтнууд ажлаас халагдсан тохиолдолд хуучин ажилчид компанийн дотоод мэдээллээ шинэ ажил олгогчидтой хуваалцах (63%) эсвэл харилцагчийн мэдээллийн сан зэрэг корпорацийн мэдээллийн санг ашиглан өөрийн бизнесээ эхлүүлэх (60%) арга зам байдаг.

🔐Хяналтгүй хандалт нь таны бизнесийн үр ашиг, аюулгүй байдалд нөлөөлөхөөс сэргийлэхийн тулд Kaspersky Lab танд дараах арга хэмжээг дагаж мөрдөхийг зөвлөж байна.
📍 Корпорацийн чухал мэдээлэлд хандах боломжтой хүмүүсийн тоог хянаж, бүх ажилчдад хүртээмжтэй мэдээллийн хэмжээг багасгах.
📍 Имэйл хайрцаг, хуваалцсан хавтас, онлайн баримт бичиг зэрэг байгууллагын нөөцөд хандах бодлогыг тохируулна уу. Үүнийг байнга шинэчилж байгаарай, хэрэв ажилтан компаниас гарсан тохиолдолд хандалтыг идэвхгүй болго.
📍 Урьдчилан таамаглаагүй нөхцөл байдлын үед байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд чухал мэдээллийг тогтмол нөөцөлж байх.
📍 Ажилчдад гадны үйлчилгээ, нөөцийг хэрхэн ашиглах талаар тодорхой зааварчилгаа өгөх.
📍 Ажилчдад бүх дижитал үйлчилгээнд хүчтэй нууц үг тогтоож, байнга солихыг сануул.
📍 Ажилчдад цахим аюулгүй байдлын дүрэм, тухайлбал бүртгэл, нууц үгийн аюулгүй байдлын удирдлага, аюулгүй цахим шуудан, вэб хуудас үзэх зэрэгтэй холбоотой дүрэм журмыг дагаж мөрдөхийн ач холбогдлын талаар тогтмол сургах.
📍 Kaspersky Security for Virtual болон Cloud зэрэг үүлэнд суурилсан аюулгүй байдлын шийдлүүдийг ашигла