Касперскийн лаборатори гурав дахь жилдээ халдлагаас хамгаалах дэвшилтэт шийдлүүдийн зах зээлд тэргүүлэгчдийн тоонд багтаж байна

19/01/2023

Касперскийн лаборатори гурав дахь жилдээ дараалан зорилтот халдлагаас хамгаалах дэвшилтэт шийдлүүдийн зах зээлд тэргүүлэгчдийн тоонд багтаж байна. Олон улсын судалгааны компани Radicati Group нь APT Protection*: Market Quadrant 2022 тайландаа Касперскийн лабораторийг шилдэг хамгаалалтаар нэрлэжээ. Kaspersky Expert Security, ялангуяа Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) платформ, Kaspersky EDR Expert, түүнчлэн компанийн бусад корпорацийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хамгаалах шинжээчдийн түвшинд багтсан шийдлүүдийг өндрөөр үнэлэв.
🛡2022 онд тус компани Kaspersky Symphony-ийн аюулгүй байдлын шийдлүүдийг бизнесүүдэд зориулан гаргасан бөгөөд үүний хүрээнд XDR (Extended Detection and Response) ангиллын бүрэн хэмжээний шийдлийг байгууллагууд ашиглах боломжтой болсон. Kaspersky Symphony XDR давхарга нь KATA платформ болон Kaspersky EDR Expert-ийг агуулдаг бөгөөд эдгээр нь APT-аас, тухайлбал Threat Intelligence болон бусад суурилуулсан хэрэгслүүдээр дамжуулан иж бүрэн хамгаалалт өгдөг.
🛡 Зорилтот халдлагаас хамгаалах үр нөлөөг халдагчдын техник, тактикийг байнга судалж байж баталгаажуулдаг. Касперскийн лаборатори нь Turla, BlueNoroff, Lazarus, APT41 зэрэг 900 гаруй кибер групп болон тэдгээрийн үйл ажиллагааг хянадаг.
🥇Зөвхөн өнгөрсөн онд Касперскийн лабораторийн шийдлүүд аюулгүй байдлын технологийн 75 бие даасан туршилтын үр дүнд 63 удаа эхний гуравт орж, 57 нь эхний байруудад шалгарчээ. Тус компани нь хамгаалалтын шийдэл үйлдвэрлэгчдийн дунд ТОП-3-т тэргүүлдэг бөгөөд энэ нь хуанлийн жилийн хугацаанд бүтээгдэхүүнүүд бие даасан туршилтыг хэрхэн амжилттай давсныг харуулж байна.